Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 43

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 15.09.2021 r.

 • Przyjęto materiały na posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 22.09.2021 r. w sprawach ujętych w porządku obrad z wniosku Zarządu.
 • Przyjęto ofertę złożoną przez PGNiG i postanonwiono przejść na rozliczenie zużycia paliwa gazowego w Spółdzielni według stawek Taryfy W.2 i W.3.
 • Podjęto decyzję o zmienie wynagrodzenia dla firmy Tadeusza Biziorka za wykonywane usługi porządkowe w części Osiedla WSCHÓD.
 • Określono warunki najmu lokalu użytkowego o powierzchni 62 m² w pawilonie przy ul. Matejki 94/96.
 • Dokonano wyboru oferty na wykonanie projektów docieplenia metodą „lekką mokrą” ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych przy ul. Chrobrego: 3, 11, 19, 27, zgodnie z wytycznymi normatywnymi w zakresie dociepleń.
 • Dokonano wyboru oferty na wykonanie wymiany wszystkich elementów drewnianych balustrad balkonowych z oczyszczeniem i pomalowaniem stalowych elementów konstrukcji balustrad w dwóch pionach balkonowych w budynku przy ul. Bydgoskiej 86-88a.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 8-14.09.2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 8-14.09.2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 15.09.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 42 Protokół nr 44