Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 44

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 20.09.2021 r.

  • Podjęto decyzję o włączeniu ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych SM „Kopernik” oraz zarządzanych przez Spółdzielnię Wspólnotach Mieszkaniowych ul. Wybickego 68 i Wybickiego 72 od dnia 20.09.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 43 Protokół nr 45