Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 45

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 22.09.2021 r.

 • Podjęto decyzję o zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 26 m² w piwnicy pawilonu przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Określono warunki uregulowania zaległości za najem lokalu użytkowego o powierzchni 38 m² w piwnicy pawilonu przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Postanowiono dofinansować obchody jubileuszu 20–lecia Klubu Seniora „Kacperek”.
 • Podjęto decyzję o przekazaniu do firmy rozliczeniowej danych w celu rozliczenia kosztów ogrzewania według podzielników za okres od września 2020 r. do sierpnia 2021 r.
 • Podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian w projekcie przebudowy zespołu wejściowego i szybu oraz modernizacji urządzeń dźwigowych w budynkach przy ul. Świętopełka 20-20c, 22-22c, 24-24c polegających na takiej przebudowie szybów windowych, która umożliwiałaby zatrzymywanie obu wind w każdym budynku na ostatniej kondygnacji.
 • Zatwierdzono przedłożoną ofertę na transmisję danych dla systemu monitoringu wizyjnego.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 15-21.09.2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 15-21.09.2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 22.09.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 44 Protokół nr 46