Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 46

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 29.09.2021 r.

 • Postanowiono aby z dniem 04.10.2021 r. włączyć centralne ogrzewanie w obiektach użytkowych.
 • Zlecono wykonanie przeglądów pięcioletnich stanu technicznego budynków w 2022 roku.
 • Postanowiono wykonać roboty dodatkowe przy realizacji przebudowy miejsc postojowych, remontu drogi dojazdowej i chodników oraz utwardzenia placów w sąsiedztwie budynku usługowego u zbiegu ulic Legionów oraz Żwirki i Wigury.
 • Podjęto decyzję w sprawie wykonania robót dodatkowych w klatce 68 przy realizacji wymiany instalacji wodociągowych wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami pod urządzenia odbiorcze w budynku przy ul. Fałata 68-72.
 • Podjęto decyzję w sprawie wykonania robót dodatkowych w klatce 54 przy realizacji wymiany instalacji wodociągowych wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami pod urządzenia odbiorcze w budynku przy ul. Fałata 54-58.
 • Podjęto decyzję w sprawie wykonania robót dodatkowych w klatkach 6 i 8 przy realizacji wymiany instalacji wodociągowych wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku przy ul. Sczanieckiego 2-8.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy malowania klatek schodowych w budynkach:
  • część 1 – Krasińskiego 105;
  • część 2 – Gagarina 132-138.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 22 września 2021 r. do 28 września 2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach od 22 września 2021 r. do 28 września 2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 29.09.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 45 Protokół nr 47