Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 47

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 06.10.2021 r.

 • Ustalono cenę usługi „akcja zima” na sezon 2021/2022 wykonywanej przez firmę artGarden Wojciech Lewandowski Agnieszka Lewandowska Spółka Jawna.
 • Ustalono cene usługi „akcja zima” na sezon 2021/2022 wykonywanej przez Zakład Usług Wielobranżowych – Waldemar Sybilski.
 • Wyrażono zgodę najemcy lokalu użytkowego o powierzchni 38 m² w piwnicy pawilonu przy ul. Kościuszki 41/47 na przesunięcie terminu przekazania lokalu do dyspozycji Spółdzielni.
 • Dokonano zmiany wynagrodzenia za świadczone usługi porządkowe w nieruchomościach Osiedla WSCHÓD przez firmę Haliny Piast-Szlubowskiej.
 • Dokonano zmiany wynagrodzenia za świadczone usługi porządkowe w pawilonie przy ul. Świętopełka 28 przez firmę Haliny Piast-Szlubowskiej.
 • Określono warunki zawarcia umów z Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową w Toruniu dototyczących korzystania z terenów obu spółdzielni w nieruchomości przy ul. Szosa Chełmińska 16-22.
 • Na wniosek Komisji Likwidacyjnej z dnia 06.10.2021 r. wyrażono zgodę na likwidację przedmiotów będących na stanie Administracji Ogólnej przy ul. Matejki 94/96.
 • Podjęto decyzję w sprawie zawarcia umowy na prowadzenie wieczorku tanecznego w październiku 2021 r.
 • Podjęto decyzję w sprawie zawarcia umowy na przeprowadzenie turnieju szachowego zaplanowanego na 23.10.2021 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 29 września 2021 r. do 5 października 2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach od 29 września 2021 r. do 5 października 2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 06.10.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 46 Protokół nr 48