Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 48

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 08.10.2021 r.

  • Dokonano zmiany wysokości opłaty eksploatacyjnej za najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 901,36 m² przy ul. Szosa Chełmińska 53 w okresie realizacji inwestycji „tramwajowej” i remontu lokalu.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 47 Protokół nr 49