Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 50

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 19.10.2021 r.

  • Przyjęto przedłożoną ofertę Energa-Obrót S.A. z dnia 19.10.2021 r. na sprzedaż energii elektrycznej na okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 49 Protokół nr 51