Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 52

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 28.10.2021 r.

 • Postanowiono rozwiązać z Przedsiębiorstwem Społecznym CISTOR umowę na wykonywanie usług porządkowych oraz usług odśnieżania i uszorstniania na terenie nieruchomości Broniewskiego 72.
 • Określono wysokość stawek za sprzątanie klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych w zasobach Osiedla TYSIĄCLECIA przez firmę Kunszt – Doradztwo Marcin Pulkowski. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana po zakończeniu procedury regulaminowej pozytywnym wynikiem.
 • Określono wysokość wynagrodzenia dla firmy Usługi Agrotechniczne GARDEN za wykonywane usługi konserwacji i utrzymania zieleni w sezonie 2022 r. w zasobach Osiedla ZACHÓD.
 • Określono warunki przyjęcia oferty DOD Sp. z o.o. dotyczącej postawienia automatów paczkowych na terenach Spółdzielni.
 • Dokonano zmiany wynagrodzenia dla firmy Usługi Porządkowe – Wojciech Zwierzychowski za świadczone usługi porządkowe za zewnątrz pawilonu przy ul. Szosa Chełmińska 53.
 • Zatwierdzono zmianę wynagrodzenia dla firmy Kunszt – Doradztwo Marcin Pulkowski za wykonywanie usług porządkowych zewnętrznych w części nieruchomości Osiedla WSCHÓD.
 • Określono wysokość wynagrodzenia dla firmy Usługi Agrotechniczne GARDEN za wykonywane usługi zespolone w zasobach Spółdzielni.
 • Podjęto decyzję o zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 30 m² na parterze budynku przy ul. Popiela 10.
 • Wyrażono zgodę na odpłatne użytkowanie dodatkowego pomieszczenia – boksu między piątym a szóstym piętrem w budynku przy ul. Gagarina 134.
 • Zatwierdzono przedłożoną ofertę na wykonanie instalacji zasilania, montaż systemu dostępu dla służ specjalnych oraz zakup pilotów dla nowo budowanego parkingu w sąsiedztwie budynków przy ul. Gałczyńskiego 40c oraz ul. Morcinka 1-7.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego na malowanie klatek schodowych ujętych w planie remontów na rok 2022 w budynkach:
  • zadanie 1 – Krasińskiego 105;
  • zadanie 2 – Gagarina 132-138.
 • Zatwierdzono treść reklamy dotyczącej nowej inwestycji Spółdzielni na Osiedlu JAR, przeznaczonej do zamieszczenia w Toruńskich Nowościach.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 20 października 2021 r. do 26 października 2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach od 20 października 2021 r. do 26 października 2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 28.10.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 51 Protokół nr 53