Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 53

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 03.11.2021 r.

 • Skrócono okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 12 m² w pawilonie przy ul. Świętopełka 15/23.
 • Skrócono okres wypowiedzenia wypowiedzenia umowy najmu lokali użytkowych o powierzchni 16,27 m² i 22,79 m² w pawilonie przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Przyjęto do wiadomości wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 17,28 m² w pawilonie przy ul. Kaliskiego 9.
 • Postanowiono przekazać do firmy rozliczeniowej materiały dotyczące rozliczenia kosztów ogrzewania za okres od 10/2020 do 09/2021.
 • Uzgodniono z wraz z przedstawicielem załogi wymiar czasu pracy pracowników Spółdzielni w 2022 roku.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych:
  • S-2 – przy ul. Strobanda 12c,
  • S-3 – przy ul. Watzenrodego 24.
 • Zadecydowano o wykonaniu robót dodatkowych w ramach wymiany kanalizacji podposadzkowej w budynku przy ul. Gagarina 76-80.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 28 października 2021 r. do 2 listopada 2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach od 28 października 2021 r. do 2 listopada 2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 03.11.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 52 Protokół nr 54