Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 55

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 17.11.2021 r.

 • Postanowiono począwszy od roku 2022 odstąpić od zlecania dodatkowej usługi porządkowej w ramach tzw. „Akcji Błysk”.
 • W związku z uchwałą Rady Miasta Toruń nr 739/21, podjęto decyzję w sprawie zmiany wysokości opłat z tytułu podatku od nieruchomości dla garaży i miejsc postojowych w halach garażowych.
 • Zatwierdzono zmianę najemcy lokalu użytkowego w pawilonie przy ul. Świętopełka 15/23.
 • Dokonano zmiany wynagrodzenia dla fimy Usługi Porządkowe Tadeusz Ciski za świadczone usługi porządkowe i pielęgnacji zieleni na osiedlu ZACHÓD.
 • Dokonano zmiany wynagrodzenia dla fimy Usługi Porządkowe Tadeusz Ciski za świadczone usługi porządkowe na osiedlu TYSIĄCLECIA.
 • Dokonano zmiany wynagrodzenia dla Firmy Handlowo-Usługowej RAMZES – Jan Kinstler za usługi zieleniarskie w nieruchomości Długa 41-45 – Mohna 34-36.
 • Dokonano zmiany wynagrodzenia dla firmy Cypko Tomasz Usługi Porządkowe za świadczone usługi porządkowe w części Osiedla TYSIĄCLECIA.
 • Dokonano zmiany wynagrodzenia dla firmy Cypko Tomasz Usługi Porządkowe za świadczone usługi konserwacji zieleni w nieruchomościach przy ul.:
  • Harcerska 1-1c;
  • Harcerska 14-14c;
  • Harcerska 16-16c.
 • Postanowiono przedłużyć umowę i zmienić wynagrodzenie dla firmy „artGarden” Wojciech Lewandowski Agnieszka Lewandowska sp. j. za usługi konserwacji zieleni w nieruchomościach z zadania nr 18, 19 i 21 z tytułu umowy z dnia 04.12.2018 r.
 • Postanowiono przedłużyć umowę i zmienić wynagrodzenie dla firmy „artGarden” Wojciech Lewandowski Agnieszka Lewandowska sp. j. za usługi konserwacji zieleni w nieruchomościach nr 2137, 2537 i 2541 z tytułu umowy z dnia 26.11.2018 r.
  Ponadto, w związku z rezygnacją „artGarden” z wykonywania usług technicznego systemu nawadniającego, zobowiązano Kierownika Osiedla TYSIĄCLECIA do zorganizowania naboru ofert na wykonywanie tej usługi w 2022 roku.
 • Postanowiono przedłużyć umowę i zmienić wynagrodzenie dla firmy „artGarden” Wojciech Lewandowski Agnieszka Lewandowska sp. j. za usługi konserwacji zieleni w nieruchomości nr 2514 z tytułu umowy z dnia 26.11.2018 r.
 • Postanowiono przedłużyć umowę i zmienić wynagrodzenie dla firmy „artGarden” Wojciech Lewandowski Agnieszka Lewandowska sp. j. za usługi konserwacji zieleni w nieruchomościach z zadania nr 20, 22, 23, 24 z tytułu umowy z dnia 07.11.2016 r.
 • Postanowiono przedłużyć umowę i zmienić wynagrodzenie dla firmy „artGarden” Wojciech Lewandowski Agnieszka Lewandowska sp. j. za usługi konserwacji zieleni na tarasach przy ul. Legionów 218d-218i, Hurynowicz 5-5a, Mohna 50e-50k z tytułu umowy z dnia 23.11.2020 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 10-16.11.2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 10-16.11.2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 17.11.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 54 Protokół nr 56