Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 56

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 24.11.2021 r.

 • Podjęto decyzję o wypowiedzeniu firmie KUNSZT-DORADZTWO umowy na wykonywanie usług sprzątania w budynku przy ul. Rusa 12.
 • Postanowiono zlecić firmie KUNSZT-DORADZTWO świadczenie usługi sprzątania klatki przy ul. Rusa 11 począwszy od 1 grudnia 2021 r.
 • Postanowiono dokonać zmiany wynagrodzenia za świadczone usługi porządkowe w części Osiedla WSCHÓD przez firmę KUNSZT-DORADZTWO.
 • Zatwierdzono organizację planowanych na rok 2022 wydarzeń działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej oraz wydarzeń klubów i sekcji.
 • Zatwierdzono zmianę wynagrodzenia za świadczone usługi porządkowe, utrzymania zieleni i akcji zima przez firmę GRASS.
 • Podjęto decyzję w sprawie zmiany wysokości opłat w związku z wzrostem kosztów ogrzewania dla grupy rozliczeniowej tzw. „październikowej”.
 • Podjęto decyzję o zawarciu umowy dzierżawy terenu o powierzchni użytowej 34,93 m² przy ul. Gagarina 80.
 • Przyjęto wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Popiela 11 oraz zgodzono się na skrócenie okresu wypowiedzenia do 31 grudnia 2021 r.
 • Postanowiono zlecić firmie El-wood M. Nowak wykonanie wymiany oświetlenia klatki schodowej budynku Broniewskiego 72.
 • Przesunięto z dnia 30.11.2021 r. na dzień 16.12.2021 r. termin zakończenia prac dociepleniowych na budynku przy ul. Sucharskiego 10-10d.
 • Postanowino zlecić firmie P.R.D.K. „DROKOL” Sp. z o.o. wykonanie prac na parkingu w sąsiedztwie budynku przy ul. Gałczyńskiego 40.
 • Przyjęto przedłożoną przez firmę El-net P. Wierzchowski oferę na wykonanie wymiany oświetlenia klatki schodowej budynku przy ul. Kochanowskiego 27-27a.
 • Podjęto decyzję w sprawie kontynuowania świadczenia usług dostaw materiałów biurowych przez firmę Biuro Plus Sp. j. Janowscy.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 17-23.11.2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 17-23.11.2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 24.11.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 55 Protokół nr 57