Menu Zamknij
Protokół nr 57 z 01.12.2021 r.

Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 57

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 01.12.2021 r.

 • Podjęto decyzję o wypowiedzeniu firmie Haliny Piast-Szlubowskiej umowy w części dotyczącej sprzątania klatek schodowych Broniewskiego 46 i Krasińskiego 19.
 • Podjęto decyzję w sprawie wynajmu w dniach 31.12.2021 r. – 01.01.2022 r. sali konferencyjnej przy ul. Świętopełka 15/23 oraz klubu Seniora „Kacperek”.
 • Podjęto decyzję w sprawie wycofania wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 41/47 przez najemcę.
 • Dokonano zmiany wynagrodzenia za świadczone usługi konserwacji i utrzymania zieleni na Osiedlu ZACHÓD przez firmę Usługi Agrotechniczne GARDEN.
 • Postanowiono zlecić firmie Grupa Budowlana Senkowscy Sp. z o.o. wykonanie robót związanych z usunięciem awarii i wymianą poziomu instalacji podposadzkowej kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Chrobrego 21-25.
 • Podjęto decyzję w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia majątku Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik na rok 2022 w firmie UNIQA TU S.A.
 • Postanowiono przedłużyć umowy związane z realizacją zajęć prowadzonych w ramach działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.
 • Postanowiono zlecić realizację filmu dotyczącego konkursu „Świąteczna Dekoracja”.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 24-30.11.2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 24-30.11.2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 01.12.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 56 Protokół nr 58