Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 58

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 08.12.2021 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 06.12.2021 r. w sprawie zmiany stawek odpłatności za umieszczenie tablic informacyjno-reklamowych na budynkach bądź terenach w Spółdzielni.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 07.12.2021 r. w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy terenu przy ul. Jeśmanowicza 2 w trybie przyspieszonym.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 07.12.2021 r. w sprawie zmiany wynagrodzeń z tytułu umów zawartych z firmą Grupa Budowlana Senkowscy Sp. z o.o..
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 03.12.2021 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia za usługi zespolone objęte umową z dnia 31.05.2019 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 03.12.2021 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia za usługi zespolone objęte umową z dnia 29.04.2014 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 08.12.2021 r. w sprawie zmiany zasad rozliczania z tytułu umowy najmu lokali użytkowych przy ul. Sz. Chełmińska 53 i Kościuszki 41/47.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 06.12.2021 r. w sprawie wynajęcia jednej z trzech suszarni usytuowanej w klatce budynku przy ul. Morcinka 5, z przeznaczeniem na cele magazynowe.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 06.12.2021 r. w sprawie zmiany wysokości kwoty najmu lokalu przy ul. Świętopełka 28.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 06.12.2021 r. w sprawie rozliczenia kosztów ogrzewania za okres rozliczeniowy: 10-2020 – 09.2021 r., w jednym z lokali mieszkalnych pod adresem Bema 40B.
 • Decyzja Zarządu z dnia 08.12.2021 r. w sprawie zawarcia umowy zlecenia na wykonywanie aktualizacji stron internetowych Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 08.12.2021 r. w sprawie wyboru oferty na montaż mechanicznego systemu wentylacji pomieszczeń sanitarnych w pawilonie przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „OR” z dnia 08.12.2021 r. w sprawie zawarcia umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń biurowych w pawilonie przy ul. Matejki 94/96.
 • Zarząd zaakceptował harmonogram wizytacji terenowych wybranych części osiedli na pierwszy kwartał 2022 roku.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 01-07.12.2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 01-07.12.2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 08.12.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 57 Protokół nr 59