Menu Zamknij
Protokół nr 59 z 15.12.2021 r.

Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 59

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 15.12.2021 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „ST” z dnia 13.12.2021 r. w sprawie:
  • przedłużenia umowy z Eweliną Wolską-Bartz „WOLSKART” na prowadzenie usługi zajęć kreatywnych „Akademia Wyobraźni”
  • przedłużenia umowy z Małgorzatą Jankowską „INTERSTAL” na prowadzenie chóru SM „Kopernik”
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „ST” z dnia 13.12.2021 r. w sprawie przyjęcia oferty firmy „Krawieckie Atelier” Jolanty Rękosiewicz na uszycie 15 strojów przeznaczonych dla pań z chóru SM „Kopernik”.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „ST” z dnia 13.12.2021 r. w sprawie przyjęcia oferty firmy „Tales of the Woods” Martyna Kowzan-Wanian na organizację świątecznych warsztatów muzycznych dla uczestników „Akademii Wyobraźni”.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „ST” z dnia 13.12.2021 r. w sprawie ufundowania nagród dla dzieci uczestników biegów przełajowych TOPCROSS 2021.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „ST” z dnia 13.12.2021 r. w sprawie zatrudnienia opiekuna do pełnienia obowiązków opiekuńczych nad dziećmi- uczestnikami półkolonii zimowych.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AT” z dnia 15.12.2021 r. w sprawie rozwiązania umowy na świadczenie usług sprzątania klatki schodowej przy ulicy Hurynowicz 7E z firmą „KUNSZT”.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 14.12.2021 r. w sprawie przywrócenia do stanu „sprzed adaptacji” oraz ogłoszenia naboru ofert na lokal przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 13.12.2021 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu przy ul. Kościuszki 41/47 z firmą Grupa Budowlana Senkowscy Sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 14.12.2021 r. w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu przy ul. Kaliskiego 9 z firmą „PHARM 3000” oraz zawarcia umowy najmu ww. lokalu z firmą CDB Group Sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 15.12.2021r. w sprawie zatwierdzenia oferty firmy Usługi Projektowe w Budownictwie na opracowanie projektów technicznych dotyczących nieruchomości przy ul. Sz. Chełmińska 53/55.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 15.12.2021r. w sprawie oferty Grupy Budowlanej „Senkowscy” sp. z o.o. na wymianę pionu instalacji wodociągowej wraz z wykonaniem rozdziału zasilania łazienki na pierwszym piętrze i lokalu Mediterian w pawilonie „Herbowa” przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 15.12.2021 r. w sprawie zwrotu kosztów prac remontowych polegających na wymianie pokrycia dachu na blachodachówkę oraz obróbek blacharskich w lokalu użytkowym przy ul. Mohna 48e.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „OR” z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wyboru ofert ubezpieczenia w 2022 r. majątku:
  • Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kozacka 17-19,
  • Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wybickiego 68,
  • Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wybickiego 72,
  • Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wybickiego 74.
 • Prezes Zarządu poinformował o złożeniu do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pisma zbiorczego przedstawicieli Regionalnego Związku Rewizyjnego w sprawie wątpliwości związanych z podziałem środków unijnych.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 08-14.12.2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 08-14.12.2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 15.12.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 58 Protokół nr 60