Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 60

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 29.12.2021 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 28.12.2021 r. w sprawie zmiany stawki wynagrodzenia dla firmy Instalator MARKJAN s.c. za świadczone usługi zapewnienia prawidłowej eksploatacji i serwisu technicznego węzłów cieplnych w zasobach SM „Kopernik”.
 • c

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 27.12.2021 r. w sprawie zmiany stawki wynagrodzenia dla firmy Zakład Usług Remontowo Budowlanych WARBUD s.c.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 28.12.2021 r. w sprawie zmiany stawki wynagrodzenia dla firmy Zakład Usług Kominiarskich Bożek Zbigniew Jerzy za świadczone usługi kontroli stanu technicznego przewodów kominowych.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 28.12.2021 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu przy ul. Bema 20a o łącznej pow. 30 m2, z firmą TWÓJ ECO DOM sp. z o.o.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 28.12.2021 r. w sprawie przedłużenia umowy z firmą PGE Toruń S.A. na świadczenie usług z zakresu udostępniania danych telemetrycznych z wybranych obiektów systemu telemetrycznego.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AT” z dnia 27.12.2021 r. w sprawie rozwiązania umowy na świadczenie usług sprzątania klatki schodowej przy ulicy Rusa 12 z firmą „KUNSZT” i nawiązanie umowy świadczenia usług sprzątania klatki z firmą EL-BUD.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 28.12.2021 r. w sprawie korekty rozliczenia kosztów ogrzewania w okresie rozliczeniowym 10.2021-09.2021r. w niektórych lokalach mieszkalnych Osiedla ZACHÓD.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 28.12.2021 r. w sprawie przekazania danych firmie rozliczeniowej do rozliczenia w systemie podzielnikowym grupy tzw. „listopadowej” za okres od miesiąca 12.2020r. do 11.2021r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 29.12.2021r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych S2- przy ul. Strobanda 12c i S3- przy ul. Watzenrodego 24 z podziemnym garażem wielostanowiskowym wraz infrastrukturą techniczną na Osiedlu JAR w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „OR” z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia godzin pracy pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w dniu 31.12.2021r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 15-28.12.2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach 15-28.12.2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 29.12.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 59 Protokół nr 01/2022