Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 23

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu
odbytego w dniu 28.04.2021 r.

 • Postanowiono wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego o powierzchni 38 m² w piwnicy pawilonu przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Podjęto decyzję o udostępnieniu elewacji południowych budynków przy ul. Broniewskiego 40-46 i Broniewskiego 48-54 w celu wykonania wielkoformatowych ilustracji graficznych tzw. murali o tematyce historii Wojska Polskiego.
 • Zadecydowano o podpisaniu z dniem 01.06.2021 r. Aneksu nr 8 do umowy z MPO Sp. z o.o. w przedmiocie zmiany cen za świadczenie usługi wywozu odpadów dla lokali mieszkalnych.
 • Zatwierdzono przedłożoną ofertę na dostawę central urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy w budynkach objętych tegoroczną wymianą wodomierzy.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy wymiany ciepłomierzy w budynkach:
  • Krasińskiego 19,
  • Kochanowskiego 9,
  • Mohna 50e-50g, 50h-50k,
  • Hurynowicz 5-5c.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy prac elektrycznych w budynkach:
  • Kaliskiego 3-3c – wymiana GTR, zabezpieczeń przed licznikowych, nowy rozdział obwodów administracyjnych,
  • Gagarina 120-126 – wymiana WLZ,
  • św. Andrzeja Boboli 19-23 – wymiana instalacji odgromowej.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy wymiany zaworów podpionowych w instalacji c.o. w piwnicach budynków:
  • zadanie nr 1 – Bydgoska 43 — Konopnickiej 6,
  • zadanie nr 2 – Mickiewicza 80a-83c,
  • zadanie nr 3 – Odrodzenia 7-9,
  • zadanie nr 4 – Szosa Chełmińska 16-22.
 • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy termomodernizacji dachu pawilonu handlowo–usługowego przy ul. Lecha 5-7.
 • Podjęto decyzję w sprawie wynagrodzenia za projekty wykonawcze pierwszego etapu inwestycji mieszkaniowej na Osiedlu JAR.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podobne wpisy