Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 25

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu
odbytego w dniu 12.05.2021 r.

 • Postanowiono z dniem 13.05.2021 r. wyłączyć centralne ogrzewanie w wolnostojących budynkach użytkowych.
 • Zatwierdzono zmianę cen za świadczone przez firmę Kunszt – Doradztwo – Pulkowski Marcin usługi w zakresie sprzątania klatek schodowych w budynkach na terenie Osiedla WSCHÓD.
 • Podjęto decyzję o zawarciu umowy najmu miejsca reklamowego na elewacji pawilonu przy ul. Chrobrego 1.
 • W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na budowę instalacji PV dla potrzeb 21 budynków w ramach Konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zatwierdzono odpowiedzi stron zainteresowanych na zadane pytania poprzez platformę konkurencyjności oraz zmieniono termin składania ofert z 24.05.2021 r. na dzień 28.05.2021 r.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy prac elektrycznych w budynkach:
  • zadanie 1 – Kaliskiego 3-3c – wymiana GTR, zabezpieczeń przed licznikowych, nowy rozdział obwodów administracyjnych,
  • zadanie 2 – Gagarina 120-126 – wymiana WLZ,
  • zadanie 3 – św. Andrzeja Boboli 19-23 – wymiana instalacji odgromowej.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy remontu chodnika między ul. Jeśmanowicza a ul. Świętopełka.
 • Podjęto decyzję o wstąpieniu Spółdzielni w poczet członków wspierających Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Toruniu w roku 2021.
 • Podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego na remont kapitalny balkonów i loggii w budynkach przy ul.:
  • Konopnickiej 6,
  • Świętopełka 36e,
  • Świętopełka 38.
 • Zatwierdzono wyniki postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy legalizacji ciepłomierzy mieszkaniowych w budynkach:
  • Krasińskiego 19,
  • ,

  • Kochanowskiego 9Mohna 50e-50g, 50h-50k,
  • Hurynowicz 5-5c.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podobne wpisy