Menu Zamknij
Protokół nr 39 z 18.08.2021 r.

Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 39

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 18.08.2021 r.

 • Zarząd przyjął materiały na posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 25.08.2021 r. w sprawach ujętych w porządku obrad z wniosku Zarządu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” za dnia 13.08.2021 r. w sprawie pozostawienia zaliczek na zużycie gazu w budynkach ze zbiorczym gazomierzem w dotychczasowej wysokości do czasu rocznego rozliczenia zużycia gazu za rok 2021.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” za dnia 16.08.2021 r. w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania garażu blaszanego usytuowanego przy drodze dojazdowej do budynku przy ul. Kochanowskiego 4a na rzecz mieszkańców budynku z przeznaczeniem na przechowywanie rowerów.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” za dnia 16.08.2021 r. w sprawie akceptacji nowych cen za wykonywanie usług sprzątania klatek schodowych przez Firmę Kunszt-Doradztwo – Marcin Pulkowski – w załączeniu.
  Decyzja została podjęta po zakończeniu procedury regulaminowej o zmianę stawek za sprzątanie klatek
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 11 sierpnia 2021 r. do 17 sierpnia 2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestr członków Spółdzielni w dniach od 11 sierpnia 2021 r. do 17 siepnia 2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 18.08.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 38 Protokół nr 40

Podobne wpisy