Menu Zamknij
Protokół nr 43 z 15.09.2021 r.

Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 43

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 15.09.2021 r.

 • Zarząd przyjął materiały na posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 22.09.2021 r. w sprawach ujętych w porządku obrad z wniosku Zarządu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 15.09.2021 r. w sprawie oferty złożonej PGNiG i przejściu Spółdzielni na rozliczenie zużycia paliwa gazowego według stawek Taryfy W.2 i W.3.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 14.09.2021 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia dla firmy pod nazwą Biziorek Tadeusz, za wykonywane usługi porządkowe w części Osiedla „Wschód”.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 15.09.2021 r. w sprawie warunków najmu lokalu użytkowego o pow.62 m2 w pawilonie przy ul. Matejki 94/96.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 13.09.2021 r. w sprawie wyboru oferty na wykonanie projektów docieplenia metodą „lekką mokrą” ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych przy ul. Chrobrego: 3, 11, 19, 27 zgodnie z wytycznymi normatywnymi w zakresie dociepleń.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 13.09.2021 r. w sprawie wyboru oferty na wykonanie wymiany wszystkich elementów drewnianych balustrad balkonowych z oczyszczeniem i pomalowaniem stalowych elementów konstrukcji balustrad w dwóch pionach balkonowych w budynku przy ul. Bydgoska 86-88a.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 8 września 2021 r. do 14 września 2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestr członków Spółdzielni w dniach od 8 września 2021 r. do 14 września 2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 15.09.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 42 Protokół nr 44

Podobne wpisy