Menu Zamknij
Protokół nr 45 z 22.09.2021 r.

Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 45

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 22.09.2021 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 21.09.2021 r. w sprawie zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy o pow. 26 m2 w piwnicy pawilonu przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 21.09.2021 r. w sprawie warunków regulowania zaległości za najem lokalu użytkowego o pow. 38 m2 w piwnicy pawilonu przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „ST” z dnia 20.09.2021 r. o dofinansowanie Jubileuszu 20 – lecia Klubu Seniora „Kacperek”.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 21.09.2021 r. o przekazanie do Firmy rozliczeniowej danych w celu rozliczenia kosztów ogrzewania według podzielników za okres rozliczeniowy od miesiąca września 2020 r. do miesiąca sierpnia 2021 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 21.09.2021 r. w sprawie rozszerzenia zakresu robót zapisanego w umowie z dnia 31.05.2021 dotyczącej wykonania projektu przebudowy zespołu wejściowego i szybu oraz modernizacji urządzeń dźwigowych w budynkach przy ul. Świętopełka 20-20c, 22-22c, 24-24c o wykonanie zaprojektowania przebudowy szybów windowych, tak aby dwie windy w każdym budynku zatrzymywały się na ostatniej kondygnacji
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 22.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia oferty złożonej na transmisję danych dla systemu monitoringu wizyjnego.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 15 września 2021 r. do 21 września 2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestr członków Spółdzielni w dniach od 15 września 2021 r. do 21 września 2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 22.09.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 44 Protokół nr 46

Podobne wpisy