Menu Zamknij
Protokół nr 46 z 29.09.2021 r.

Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 46

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 29.09.2021 r.

 • Decyzja Zarządu z dnia 29.09.2021 r. w sprawie włączenia z dniem 04.10.2021 r. centralnego ogrzewania w obiektach użytkowych.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 29.09.2021 r. w sprawie zlecenia wykonania przeglądów 5-cio letnich stanu technicznego budynków w 2022 roku
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 29.09.2021 r. w sprawie wykonania robót dodatkowych przy realizacji przebudowe miejsc postojowych, remontu drogi dojazdowej i chodników oraz utwardzenia placów przy budynku usługowym ul. Żwirki i Wigury – Legionów
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 29.09.2021 r. w sprawie wykonania robót dodatkowych przy realizacji wymiany instalacji wodociągowych wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami pod urządzenia odbiorcze w budynku przy ul. Fałata 68-70-72 (klatka 68).
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 29.09.2021 r. w sprawie wykonania robót dodatkowych przy realizacji wymiany instalacji wodociągowych wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami pod urządzenia odbiorcze w budynku przy ul. Fałata 54-56-58 (klatka 54)
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 29.09.2021 r. w sprawie wykonania robót dodatkowych przy realizacji wymiany instalacji wodociągowych wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku przy ul. Sczanieckiego 2-8 (klatka 6 i 8).
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 29.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia procedury postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy na malowanie klatek schodowych w budynkach:
  • Część 1 – Krasińskiego 105
  • Część 2 – Gagarina 132-138
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 22 września 2021 r. do 28 września 2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestr członków Spółdzielni w dniach od 22 września 2021 r. do 28 września 2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 29.09.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 45 Protokół nr 47

Podobne wpisy