Menu Zamknij
Protokół nr 47 z 06.10.2021 r.

Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 47

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 06.10.2021 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 05.10.2021 r. w sprawie ceny usługi „akcja zima” na sezon 2021/2022 wykonywanej przez firmę „art.Garden Wojciech Lewandowski Agnieszka Lewandowska Spółka Jawna
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 05.10.2021 r. w sprawie ceny usługi „akcja zima” na sezon 2021/2022 wykonywanej przez Zakład Usług Wielobranżowych – W. Sybilski.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 04.10.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody najemcy lokalu użytkowego o pow. 38 m2 w piwnicy pawilonu przy ul. Kościuszki 41/47 na przesunięcie terminu przekazania lokalu do dyspozycji Spółdzielni.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 05.10.2021 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia za świadczone usługi porządkowe w nieruchomościach Osiedla „Wschód” przez firmę – Halina Piast-Szlubowska.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 05.10.2021 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia za świadczone usługi porządkowe w pawilonie przy ul. Świętopełka 28 przez firmę – Halina Piast-Szlubowska.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 05.10.2021 r. w sprawie warunków umów z Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową w Toruniu dot. korzystania z terenów obu spółdzielni w nieruchomości przy ul. Szosa Chełmińska 16-22
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek Komisji Likwidacyjnej z dnia 06.10.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację przedmiotów przedstawionych do likwidacji dotyczących Administracji Ogólnej przy ul. Matejki 94/96.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „ST” z dnia 05.10.2021 r. w sprawie zawarcia Umowy zna prowadzenie wieczorku tanecznego w miesiącu październiku 2021 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „ST” z dnia 05.10.2021 r. w sprawie zawarcia Umowy na przeprowadzenie turnieju szachowego, który odbędzie się w dniu 23.10.2021 r.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 29 września 2021 r. do 5 października 2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestr członków Spółdzielni w dniach od 29 września 2021 r. do 5 października 2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 06.10.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 46 Protokół nr 48

Podobne wpisy