Menu Zamknij
Protokół nr 49 z 13.10.2021 r.

Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 49

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 13.10.2021 r.

 • Decyzja Zarządu podjęta na wniosek mieszkańców w sprawie zlecenia sprzątania klatki schodowej w budynku przy ul. Kochanowskiego 16 firmie „Pomarańcza”.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 12.10.2021 r. w sprawie ceny usługi „akcja zima” na sezon 2021/2022 wykonywanej przez firmę Usługi Agrotechniczne GARDEN – Andrzej Jasieniecki.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 12.10.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody najemcy lokalu użytkowego o pow. 30 m2 w budynku przy ul. Popiela 10 na rozwiązanie umowy najmu i skrócenie okresu wypowiedzenia.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „ST” z dnia 12.10.2021 r. w sprawie zawarcia Umowy na przeprowadzenie turnieju szachowego, który odbędzie się w miesiącu październiku 2021 r.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 13.10.2021 r. w sprawie rozliczenia z mieszkańcami kosztów wymiany instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wymiany instalacji wod.-kan. w budynkach przy ul. Fałata 54-56-58 i Fałata 68-70-72. Rozliczenie dotyczy uznania mieszkańców za roboty zaniechane w mieszkaniach.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 13.10.2021 r. w sprawie zatwierdzenia zaplanowanych kosztów konserwacji instalacji fotowoltaicznych będących w zasobach Spółdzielni.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 13.10.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku naboru ofert na:
  • Zadanie 1 – wykonanie wymiany układów SZR w budynkach Sczanieckiego 2-4, Gagarina 86-86a, Chrobrego 3, 11.
  • Zadanie 2 – wykonanie usunięcia kolizji oświetlenia z nowo wybudowaną instalacją CWU wraz z wymianą oświetlenia w budynku Fałata 54-58, 68-72
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 13.10.2021 r. w sprawie zatwierdzenia oferty złożonej na wykonanie wymiany podliczników energii elektrycznej (indukcyjnych) opomiarowania obwodów dźwigów osobowych w budynkach wysokich.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 6 października 2021 r. do 12 października 2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestr członków Spółdzielni w dniach od 6 października 2021 r. do 12 października 2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 13.10.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 48 Protokół nr 50

Podobne wpisy