Menu Zamknij
Protokół nr 51 z 20.10.2021 r.

Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 51

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 20.10.2021 r.

 • Zarząd przyjął materiały na posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 27.10.2021 r. w sprawach ujętych w porządku obrad z wniosku Zarządu.
 • Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 54 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze oraz na podstawie postanowienia § 89 w związku treścią § 85 ust. 6 i § 86 ust. 2 pkt 8/ Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu, postanowił udzielić:
  • Hannie Modrzejewskiej
  • Wiesławie Lewandowskiej
  • Małgorzacie Zięciak
  Pełnomocnictwa do reprezentowania – we wszystkich czynnościach prawnych i faktycznych – Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu, poprzez składanie oświadczeń woli za Spółdzielnię wyłącznie wspólnie z osobą wchodzącą w skład Zarządu, w formie przewidzianej treścią art. 54 ust. 1 ustawy – Prawo spółdzielcze oraz brzmieniem § 89 ust. 1 Statutu Spółdzielni.
 • Decyzja Zarządu w sprawie zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu podjęta na wniosek mieszkańców w sprawie zlecenia sprzątania klatki schodowej w budynku przy ul. Kaliskiego 1a firmie „EL-BUD” – Kamil Elzner
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 20.10.2021 r. w sprawie stawek za wykonywanie usług porządkowych na klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych w zasobach Osiedla „Zachód” przez firmę „Kunszt” – Marcin Pulkowski.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AW” z dnia 20.10.2021 r. w sprawie stawek za wykonywanie usług porządkowych na klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych w zasobach Osiedla „Wschód” przez firmę „Kunszt” – Marcin Pulkowski.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 20.10.2021 r. w sprawie zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy o pow. 36 m2 w piwnicy pawilonu przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 18.10.2021 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Przedsiębiorstwa Społecznego CISTOR Spółka z o.o. za wykonywanie usług porządkowych w pawilonie przy ul. Bema 20a.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 18.10.2021 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia dla firmy Usługi Porządkowe – Marek Ceraficki za usług w zakresie ręcznego odśnieżania i uszorstniania na terenie nieruchomości:
  • Kochanowskiego 19-21a i Mickiewicza 130-130b
  • Kochanowskiego 14-16
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 18.10.2021 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia dla firmy Agnieszka Piast-Szlubowska za usług w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania terenów zieleni w nieruchomości:
  • Kochanowskiego 19-21a i Mickiewicza 130-130b
  • Gałczyńskiego 40 i Morcinka 1-7
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 18.10.2021 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia dla firmy Agnieszka Piast-Szlubowska za usługi zespolone w nieruchomości:
  • Mickiewicza 52-54-56
  • Mickiewicza 83-c
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 18.10.2021 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia dla firmy Agnieszka Piast-Szlubowska za świadczone usługi porządkowe w części nieruchomości Osiedla „Zachód”
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „FK” z dnia 18.10.2021 r. w sprawie rozpoczęcia przez SM „Kopernik” rozliczania zużycia wody w kolejnych budynkach wyposażonych w wodomierze z odczytem radiowym.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 13 października 2021 r. do 19 października 2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestr członków Spółdzielni w dniach od 13 października 2021 r. do 19 października 2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 20.10.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 50 Protokół nr 52

Podobne wpisy