Menu Zamknij
Protokół nr 52 z 28.10.2021 r.

Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 52

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 28.10.2021 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 27.11.2021 r. o rozwiązanie umowy z Przedsiębiorstwem Społecznym CISTOR na wykonywanie usług porządkowych oraz usług odśnieżania i uszorstniania na terenie nieruchomości Broniewskiego 72.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AT” z dnia 26.10.2021 r. w sprawie stawek za sprzątanie klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych w zasobach Osiedla „Tysiąclecia” przez firmę „Kunszt” – Marcin Pulkowski – w załączeniu.
  Umowa z wykonawcą zostanie podpisana po zakończeniu procedury Regulaminowej z pozytywnym wynikiem
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 28.10.2021 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla firmy Usługi Agrotechniczne GARDEN za wykonywane usługi konserwacji i utrzymania zieleni w sezonie 2020 r. w zasobach Osiedla „Zachód”.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 26.10.2021 r. w sprawie warunków przyjęcia oferty DOD Sp. z o.o. dot. postawienia automatów paczkowych na terenach Spółdzielni.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 25.10.2021 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia dla firmy Usługi Porządkowe – Wojciech Zwierzychowski za świadczone usługi porządkowe za zewnątrz pawilonu przy ul. Szosa Chełmińska 53.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 26.10.2021 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia dla firmy „Kunszt” – Marcin Pulkowski za wykonywanie usług porządkowych zewnętrznych w części nieruchomości Osiedla „Wschód”.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 26.10.2021 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla firmy Usługi Agrotechniczne GARDEN za wykonywane usługi zespolone w zasobach Spółdzielni.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 27.10.2021 r. w sprawie zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy o pow. 30 m2 na parterze budynku przy ul. Popiela 10.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 22.10.2021 r. wyrażenia zgody na odpłatne użytkowanie dodatkowego pomieszczenia – boksu między piątym, a szóstym piętrem w budynku przy ul. Gagarina 134.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 28.10.2021 r. w sprawie zatwierdzenia oferty na wykonanie instalacji zasilania, montaż systemu dostępu dla służ specjalnych oraz zakup pilotów dla nowo budowanego parkingu przy ul. Gałczyńskiego 40/Morcinka 1-7.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 19.10.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na malowanie klatek schodowych zaplanowanych w planie remontów na rok 2022 w budynkach:
  • Zadanie 1 – Krasińskiego 105
  • Zadanie 2 – Gagarina 132-138
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca treść reklamy w Nowościach Toruńskich nowej inwestycji Spółdzielni na Osiedlu JAR.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 20 października 2021 r. do 26 października 2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestr członków Spółdzielni w dniach od 20 października 2021 r. do 26 października 2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 28.10.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 51 Protokół nr 53

Podobne wpisy