Menu Zamknij
Protokół nr 53 z 03.11.2021 r.

Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 53

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 03.11.2021 r.

 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 02.11.2021 r. w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 12 m2 w pawilonie przy ul. Świętopełka 15/23.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 02.11.2021 r. w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia umowy najmu lokali użytkowych o pow. 16,27 m2 i 22,79 m2 w pawilonie przy ul. Kościuszki 41/47.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 02.11.2021 r. w sprawie przyjęcia do wiadomości wypowiedzenia umowy najmu na lokal użytkowy o pow. 17,28 m2 w pawilonie przy ul. Kaliskiego 9.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 27.10.2021 r. w sprawie przekazania do firmy rozliczeniowej materiałów dotyczących rozliczenia kosztów ogrzewania za okres od 10/2020 do 09/2021.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „OR” z dnia 22.10.2021 r. uzgodniony z przedstawicielem Załogi w sprawie wymiaru czasu pracy pracowników Spółdzielni w 2022 roku.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 03.11.2021 r. w sprawie zatwierdzenia procedury postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych S-2 – przy ul. Strobanda 12c i S-3 – przy ul. Watzenrodego 24.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 02.11.2021 r. w sprawie wykonania robót dodatkowych w ramach wymiany kanalizacji podposadzkowej w budynku przy ul. Gagarina 76-80.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 28 października 2021 r. do 2 listopada 2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestr członków Spółdzielni w dniach od 28 października 2021 r. do 2 listopada 2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 03.11.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 52 Protokół nr 54

Podobne wpisy