Menu Zamknij
Protokół nr 54 z 10.11.2021 r.

Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 54

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 10.11.2021 r.

 • Zarząd po zapoznaniu się z informacją z działalności SM „Kopernik” za I-III kwartał 2021 roku, postanowił przyjąć powyższy materiał i przedłożyć Komisji Rewizyjnej w dniu 22.11.2021 r. a następnie Radzie Nadzorczej na jej posiedzeniu w dniu 24.11.2021 r. z wnioskiem o jego przyjęcie.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „AZ” z dnia 04.11.2021 r. o zawarcie umowy z firmą „Usługi Porządkowe Tadeusz Ciski” na wykonywanie usług porządkowych oraz usług odśnieżania i uszorstniania na terenie nieruchomości Broniewskiego 72.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 09.11.2021 r. w sprawie zmiany najemcy lokalu użytkowego w piwnicy przy ul. Bema 20a o p.u. 14,51m2 z przeznaczeniem na magazyn
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 09.11.2021 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia za usługi porządkowe wykonywane przez Firmę Handlowo- Usługową „RAMZES” Kinstler Jan
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „GL” z dnia 09.11.2021 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia dla firmy Usługi Porządkowe – Grażyna Cypko za usługi porządkowe świadczone w nieruchomości ul. Harcerska 1d.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 10.11.2021 r. w sprawie zatwierdzenia oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kolejowych „DROKOL” sp. z o.o. na wykonanie tymczasowego utwardzenia placu przy ul. Sz. Chełmińska 53
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „TT” z dnia 10.11.2021 r. w sprawie zatwierdzenia opłat obciążających poszczególnych właścicieli garaży w związku z wykonaniem remontu kompleksu garaży przy ul. Bema 8a, 8b, Bema 14a w Toruniu.
 • Decyzja Zarządu zatwierdzająca wniosek „ST” z dnia 08.11.2021 r. o zawarcie umowy z Firmą Handlowo – Usługową „BFF” Adam Szulc o organizację koncertu kolęd w dn. 22.01.2022 r. w Dworze Artusa.
 • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
  • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach 03-09.11.2021 r. w związku z nabyciem lokalu;
  • zestawieniem osób skreślonych z rejestr członków Spółdzielni w dniach 03-09.11.2021 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
 • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 10.11.2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 53 Protokół nr 55

Podobne wpisy