Menu Zamknij

Wymiana wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK w Toruniu, ul. Matejki 94/96

ogłasza przetarg nieograniczony na
wymianę wodomierzy mieszkaniowych
w niżej wymienionych budynkach:

Lp.Adres
Toruń, ul.
Ilość sztuk
zimna wodaciepła woda
1.Chrobrego 3132132
2.Chrobrego 11133132
3.Chrobrego 19133132
4.Chrobrego 27133132
5.Bema 20187187
6.Bema 22188188
7.Bema 24187187
8.Kochanowskiego 19-21A5454
9.Mickiewicza 130A-130B1614
10.Kochanowskiego 27-27A4040
11.Legionów 121-1317772
12.Legionów 133-151125123
RAZEM14051393

Termin składania ofert w siedzibie Spółdzielni upływa 12 kwietnia 2021 r.

Termin realizacji zamówienia upływa 16 lipca 2021 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 15000,00 zł na konto SM KOPERNIK o numerze 54 1320 1120 2564 9572 2000 0011 w terminie (data wpływu na rachunek) do 09.04.2021 r.

Zapytania o dokumentację przetargową prosimy kierować tylko i wyłącznie w postaci mailowej na adres: r.dabrowski@smkopernik.pl.

W treści zapytania prosimy przekazać dane podmiotu, który składa zapytania (nazwa firmy, adres, dane kontaktowe).

Osoba prowadząca: Rafał Dąbrowski.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.