Menu Zamknij
Aktualności
PGE Toruń S.A.: zmiana ceny za ciepło

Zarząd SM „Kopernik” w Toruniu informuje, że w dniu 16.09.2022 r. do Spółdzielni wpłynęło pismo PGE Toruń S.A. informujące o zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmiany taryfy dla ciepła dla PGE Toruń.
 
Nowe ceny obowiązywać będą od 1 października 2022 r.
 
Wg nowej taryfy PGE Toruń (EC/S1/WI, która dotyczy większości budynków w Spółdzielni), wzrastają opłaty za energię cieplną netto o ok. 29,97% w przypadku opłat zmiennych (liczonych w zł/GJ), a w przypadku opłat stałych (liczonych w zł/MW/miesiąc) następuje zmniejszenie o ok. 31,08%.
 
Poprzednia zmiana cen netto energii cieplnej PGE Toruń miała miejsce od 1 czerwca 2022 r. (opłaty zmienne wzrosły wówczas o 32,8%, zaś opłaty stałe o 42,9%).
 
Do opłat netto doliczany jest podatek VAT, który w efekcie rządowej tarczy antyinflacyjnej, uległ obniżeniu z 23% do 8% w styczniu 2022 r., a następnie od 1 lutego do 5%. Okres obowiązywania niższego podatku VAT przedłużony jest do końca grudnia 2022 r.
 
W związku z powyższym, Zarząd SM KOPERNIK nie wyklucza zwiększenia obecnie naliczanych zaliczek na centralne ogrzewanie, jeszcze w trakcie biegnących okresów rozliczeniowych dla poszczególnych budynków.
 
Poniżej umieszczamy wyżej powołane pismo z PGE Toruń S.A.