Menu Zamknij
Aktualności
PGE Toruń S.A.: zmiana ceny za ciepło

Zarząd SM Kopernik w Toruniu informuje, że PGE Toruń S.A., pismem z 24.10.2022 r. poinformowało, że z dniem 15.10.2022 r. nastąpiła kolejna zmiana ceny energii cieplnej spowodowana podłączeniem do systemu miejskiej sieci cieplnej Geotermii Toruń, której taryfa cenowa została zatwierdzona decyzją Prezesa URE z dnia 30.09.2022 r.
Uwzględniając zatem dwie wcześniejsze zmiany taryfy cenowej przez PGE Toruń S.A., które miały miejsce w dniach 01.06.2022 r. i 01.10.2022 r. cena mocy zamówionej w roku 2022 wzrosła o ok. 10,8%, a cena 1 GJ energii cieplnej wzrosła o ok. 74,5%.
 
Przypominamy, że w bieżącym roku miały miejsce następujące zmiany cen netto energii cieplnej PGE Toruń:

  1. od 1 czerwca 2022 r. ceny netto za energię cieplną wzrosły o 32,82% w zakresie opłat zmiennych (liczonych w zł/GJ), a w przypadku opłat stałych (liczonych w zł/MW/m-c) o 42,94%;
  2. od 1 października 2022 r. ceny netto za energię cieplną wzrosły o 29,97% w zakresie opłat zmiennych (liczonych w zł/GJ), a w przypadku opłat stałych (liczonych w zł/MW/m-c) nastąpiło zmniejszenie o ok. 31,08%;
  3. od 15 października 2022 r. po połączeniu Geotermii – w przypadku cen z rekompensatą dla lokali mieszkalnych i uprawnionych podmiotów ceny netto za energię cieplną wzrosły o 1,06% w zakresie opłat zmiennych (liczonych w zł/GJ), a w przypadku opłat stałych (liczonych w zł/MW/m-c) o 12,47 %. W innych przypadkach ceny za GJ wzrastają odpowiednio o 3,73%, a za MW o 19,33%.

Wyżej podane procentowe zmiany cen netto energii cieplnej w roku 2022 dotyczą taryfy EC/S1/W1, która obejmuje większość budynków w zasobach w SM „Kopernik”.
Do opłat netto doliczany jest podatek VAT, który w efekcie rządowej tarczy antyinflacyjnej, uległ obniżeniu z 23% do 8% w styczniu 2022 r., a następnie od 1 lutego do 5%. Okres obowiązywania niższego podatku VAT przedłużony został do 31.12.2022 r. Z ostatnich zapowiedzi medialnych wynika, że niższa stawka podatku VAT nie zostanie przedłużona na kolejny okres, a więc od stycznia 2023 r. może obowiązywać stawka 23%, co spowoduje kolejny wzrost cen brutto o 18%.
 
W przypadku budynków mieszkalnych w zasobach SM „Kopernik”, przy rozliczaniu kosztów ogrzewania poszczególnych 12‑miesięcznych okresów rozliczeniowych w „systemie podzielnikowym” bądź z uwzględnieniem ciepłomierzy dla poszczególnych lokali (kończą się w różnych miesiącach w roku), uwzględnione są powyższe zmiany cen netto PGE Toruń oraz obecnie obowiązujący niższy podatek od towarów i usług VAT dla energii cieplnej wg rządowej tarczy antyinflacyjnej. Jednocześnie obowiązujące ceny są uwzględniane przy wykonywaniu symulacji kosztów ogrzewania na kolejny okres rozliczeniowy i wyliczaniu wzrostu nowych opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie. Wraz z rozliczeniem kosztów ciepła, mieszkańcy otrzymują wyższe zaliczki na c.o. które są zróżnicowane dla każdego z mieszkań w danym budynku.
 
W związku z tak znacznym wzrostem cen energii cieplnej, jak również w przypadku powrotu od stycznia 2023 r. stawki podatku VAT w wys. 23%, Zarząd SM „Kopernik” nie wyklucza zwiększenia obecnie naliczanych zaliczek na centralne ogrzewanie, jeszcze w trakcie biegnących okresów rozliczeniowych dla poszczególnych budynków, a nie tylko po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Przewiduje się, że w najbliższych miesiącach będzie musiało nastapić podwyższenie opłaty za podgrzanie wody dla mieszkańców. Jest ona zróżnicowana na budynki.
 
Poniżej przedkładamy pismo z PGE Toruń z dnia 24 października 2022 r. z nowymi cenami i stawkami netto obowiązującymi od dnia 15 października 2022 r.