Menu Zamknij
Aktualności
Walne Zgromadzenie – 2022
W dniach 9-11 maja 2022 r. zostało przeprowadzone podjęcie w formie pisemnej stosownych pięciu uchwał przez Walne Zgromadzenie wszystkich członków Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu.
Uchwała ZarząduPodjęte uchwałyProtokół Komisji Skrutacyjnej