Menu Zamknij
Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK w Toruniu, ul. Matejki 94‑96
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą:
Budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi i odwodnieniem
na potrzeby istniejącego pawilonu handlowego na terenie położonym przy ul. Szosa Chełmmińska 53‑55 w Toruniu.
Termin składania ofert w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Matejki 94‑96 w Toruniu upływa 20 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi 20 grudnia 2022 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 9.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium wyszczególnionego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w nieprzekraczalnym teminie do dnia 16.12.2022 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w siedzibie Spółdzielni przy ul. Matejki 94‑96 w Toruniu, pokój nr 9 lub poprzez e-mail, po wcześniejszym kontakcie z osobą upoważnioną.
Bliższych informacji w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym (pokój nr 9) udziela mgr inż. Jan Rutkiewicz
    – telefonicznie: 56‑612‑06‑33 lub 601‑850‑060,
    – mailowo: j.rutkiewicz@smkopernik.pl.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.