Menu Zamknij
Prezentujemy treść pisma PGE Toruń S.A. dotyczącego zmian cen za dostarczane ciepło.

Aktualności
PGE Toruń S.A.: zmiana ceny za ciepło

Zarząd SM „Kopernik” w Toruniu informuje, że w dniu 09.05.2022 r. do Spółdzielni wpłynęło pismo PGE Toruń S.A. informujące o zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmiany taryfy dla ciepła dla PGE Toruń.

Nowe ceny obowiązywać będą od 1 czerwca 2022 r.

Według nowej taryfy (EC/S1/WI, która dotyczy większości budynków w Spółdzielni) wzrastają opłaty za energię cieplną netto o ok. 42,9% w przypadku opłat stałych (liczonych w zł/MW/m-c) i o ok. 32,8% w przypadku opłat zmiennych (liczonych w zł/GJ).
Do opłat netto doliczany jest podatek VAT, który w efekcie rządowej tarczy antyinflacyjnej w styczniu 2022 r. uległ obniżeniu z 23% do 8%, a od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. do 5%.

Zmiana taryfy cenowej będzie uwzględniona przy kalkulacji nowych zaliczek na ogrzewanie ustalanych po zakończeniu kolejnych okresów rozliczeniowych poszczególnych budynków.

Poniżej umieszczamy wyżej powołane pismo z PGE Toruń S.A.