Menu Zamknij
Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPRENIK w Toruniu zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na własność odrębną lokalu mieszkalnego.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kopernik”
w Toruniu, ul. Matejki 94/96

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na

nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Dane dotyczące lokalu:
      – lokal położony jest przy ul. Gagarina 86a/20 w Toruniu,
      – powierzchnia użytkowa 23,80 m²,
      – VI piętro;
      – 1 pokój, przedpokój, kuchnia, łazienka z wc;
      – przynależna piwnica nr 43 o powierzchni 2,23 m².

Mieszkanie do remontu przez nabywcę we własnym zakresie i na własny koszt.

Cena wywoławcza to 164 900,00 zł.

Koszty zawarcia aktu notarialnego, ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności nabytego lokalu oraz koszty sądowe za założenie KW i wpis własności w kwocie ok. 1 500 zł ponosi nabywca prawa bezpośrednio u notariusza.

Zawarcie aktu notarialnego dotyczącego ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności nabytego lokalu mieszkalnego na nabywcę nastąpi po wniesieniu całej ceny za lokal.

Mieszkanie będzie można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla ZACHÓD przy ul. Bema 20a, tel. 56-622-77-85 lub 56-658-72-05.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferty w zamkniętych kopertach wyłącznie na przygotowanych przez Spółdzielnię specjalnych drukach (do otrzymania również w Dziale Spraw Członkowskich – pokój 11 i 12) należy składać w Sekretariacie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Matejki 94-96 w terminie do 04.05.2022 r. do godz. 8:00. O zachowaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu do Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2022 r.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wniesienie wadium w kwocie 3 300,00 zł wyłącznie w Banku Pocztowym (Toruń, ul. Chełmińska 13) na konto Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK o numerze 54 1320 1120 2564 9572 2000 0011 do dnia 02.05.2022 r. do godziny 14:00 (termin wpływu na rachunek).

Wniesione wadium w przypadku wygrania przetargu stanowi zaliczkę na cenę mieszkania.

Pozostałym oferentom wniesiona kwota zostanie zwrócona w terminie do dnia 11.05.2022 r. na wskazany w formularzu rachunek bankowy.

Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy jest utrata wadium.

Szczegółowych informacji udziela Dział Spraw Członkowskich w siedzibie Spółdzielni przy ul. Matejki 94-96, telefony: 56-612-06-39, 56-612-06-31 lub 56-612-06-46.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.