Menu Zamknij
Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPRENIK w Toruniu zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na własność odrębną lokalu mieszkalnego.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kopernik”
w Toruniu, ul. Matejki 94/96

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na

nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Dane dotyczące lokalu:
      – lokal położony jest przy ul. Harcerskiej 1/13 w Toruniu,
      – powierzchnia użytkowa 34,36 m²,
      – IV piętro;
      – 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc;
      – przynależna piwnica nr 13 o powierzchni 7,39 m².

Mieszkanie do remontu przez nabywcę we własnym zakresie i na własny koszt.

Cena wywoławcza to 211 000,00 zł.

Koszty zawarcia aktu notarialnego, ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności nabytego lokalu oraz koszty sądowe za założenie KW i wpis własności w kwocie ok. 1 500 zł ponosi nabywca prawa bezpośrednio u notariusza.

Zawarcie aktu notarialnego dotyczącego ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności nabytego lokalu mieszkalnego na nabywcę nastąpi po wniesieniu całej ceny za lokal.Mieszkanie będzie można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla TYSIĄCLECIA przy ul. Wybickiego 74, tel. 56-658-53-05, 56-655-15-73.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferty w zamkniętych kopertach wyłącznie na przygotowanych przez Spółdzielnię specjalnych drukach (do otrzymania w punkcie obsługi kienta) należy składać w punkcie obsługi klienta w terminie do 30.03.2022 r. do godz. 8:00. O zachowaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu do Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2022 r.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wniesienie wadium w kwocie 4 220,00 zł wyłącznie w Banku Pocztowym (Toruń, ul. Chełmińska 13) na konto Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK o numerze 54 1320 1120 2564 9572 2000 0011 do dnia 29.03.2022 r. do godziny 14:00 (termin wpływu na rachunek).

Wniesione wadium w przypadku wygrania przetargu stanowi zaliczkę na cenę mieszkania.

Pozostałym oferentom wniesiona kwota zostanie zwrócona w terminie do dnia 06.04.2022 r. na wskazany w formularzu rachunek bankowy.

Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy jest utrata wadium.

Szczegółowych informacji udziela Dział Spraw Członkowskich w siedzibie Spółdzielni przy ul. Matejki 94-96, telefony: 56-612-06-39, 56-612-06-31 lub 56-612-06-46.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.