Menu Zamknij
Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPRENIK w Toruniu zaprasza firmy do udziału w przetargu nieograniczonym na wymianę wodomierzy mieszkaniowych.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK
w Toruniu, ul. Matejki 94/96

ogłasza przetarg nieograniczony na
wymianę wodomierzy mieszkaniowych
w niżej wymienionych budynkach:

Część Adres
Toruń, ul.
Ilość sztuk
zimna woda ciepła woda
1. Grudziądzka 80-84a 73 73
Jeśmanowicza 4-14 73 73
Jeśmanowicza 16-26 73 73
2. Łąkowa 2-12 73 73
Łąkowa 14-24 73 73
Łąkowa 26-32 44 44
3. Świętopełka 30-30c 44 44
Świętopełka 32-32e 73 73
Świętopełka 34-34e 73 73
Świętopełka 36-36c 44 44
4. Bema 38-38c 89 89
Bema 40-40c 89 85
Matejki 86-92 89 89
5. Mickiewicza 64 15 15
6. Mickiewicza 111 22 22
7. Bema 42a 26 22
Matejki 84a 26 26
Matejki 84b 27 27
8. Kujota 2-4a, Bydgoska 43, Konopnickiej 6 47 47
9. Rybaki 40-40a/Konopnickiej 4-4a 40 40
10. Długa 47-47e 72 72
Długa 49-49e 72 72
Długa 51-51e 76 76
RAZEM 1333 1325

Termin składania ofert w siedzibie Spółdzielni upływa 21 lutego 2022 r.

Termin realizacji zamówienia upływa 30 czerwca 2022 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10000,00 zł na konto SM KOPERNIK o numerze 54 1320 1120 2564 9572 2000 0011 w terminie (data wpływu na rachunek) do 20.02.2022 r.

Zapytania o dokumentację przetargową prosimy kierować tylko i wyłącznie w postaci mailowej na adres: r.dabrowski@smkopernik.pl.

W treści zapytania prosimy przekazać dane podmiotu, który składa zapytania (nazwa firmy, adres, dane kontaktowe).

Osoba prowadząca: Rafał Dąbrowski.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.