Menu Zamknij
Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPRENIK w Toruniu zaprasza firmy do udziału w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku przy ul. Sucharskiego 8-8d.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK
w Toruniu, ul. Matejki 94/96

ogłasza przetarg nieograniczony na
termomodernizację elewacji zachodniej
budynku wielorodzinnego przy ul. Sucharskiego 8-8d w Toruniu,
będącego w zasobach SM KOPERNIK.

Termin składania ofert w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Matejki 94-96 w Toruniu upływa 23 czerwca 2022 r.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi 24 czerwca 2022 r. o godzinie 10:30 w pokoju nr 9.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w siedzibie Spółdzielni przy ul. Matejki 94/96 w Toruniu, pokój nr 9 lub poprzez e-mail, po wcześniejszym kontakcie z osobą upoważnioną do dnia 21.06.2022 r.

Zapytania o dokumentację przetargową prosimy kierować wyłącznie drogą mailową na niżej podany adres. W zapytaniu należy podać dane oferenta (nazwa firmy, adres, dane kontaktowe).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium wyszczególnionego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia4

Bliższych informacji udziela Jarosław Lewandowski tel. 56-612-06-29, pokój nr 9, j.lewandowski@smkopernik.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.