Menu Zamknij
Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPRENIK w Toruniu zaprasza firmy do udziału w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku przy ul. Bema 18.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK
w Toruniu, ul. Matejki 94/96

ogłasza przetarg nieograniczony na
termomodernizację elewacji północnej szczytu wraz z pasem 70 cm na ścianach podłużnych budynku wielorodzinnego wysokiego przy ul. Bema 18 w Toruniu, będącego w zasobach SM KOPERNIK.

Termin składania ofert upływa 10 czerwca 2022 r. o godzinie 14:00

Otwarcie złożonych ofert nastąpi 13 czerwca 2022 r. o godzinie 10:30.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w siedzibie Spółdzielni przy ul. Matejki 94/96 w Toruniu, pokój nr 9 lub poprzez e-mail, po wcześniejszym kontakcie z osobą upoważnioną do dnia 07.06.2022 r.

Zapytania o dokumentację przetargową prosimy kierować wyłącznie drogą mailową na niżej podany adres. W zapytaniu należy podać dane oferenta (nazwa firmy, adres, dane kontaktowe).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł wyszczególnionego w Specyfikacji w terminie do 9 czerwca 2022 r.

Bliższych informacji udziela Marek Graczyk tel. 56-612-06-29, pokój nr 9, m.graczyk@smkopernik.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.