Menu Zamknij

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK
w Toruniu, ul. Matejki 94/96

ogłasza przetarg nieograniczony na
świadczenie kompleksowych usług porządkowych
na klatkach schodowych budynków należących do SM KOPERNIK w Toruniu.

Termin składania ofert w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Matejki 94-96 w Toruniu upływa 14 listopada 2022 r. o godzinie 9:00.

Szczegółowe informacje znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej wykaz załączników:

Bliższych informacji udziela Jacek Kuskowski codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 12:00, tel. 603 091 928, e-mail: j.kuskowski@smkopernik.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.