Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 666

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 21.01.2022 r.

  • Przyjęto protokół nr 665 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20.12.2021 r.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu o zatwierdzenie korekty planu remontów na rok 2022.
  • Rozpatrzono projekt Planu gospodarczego Spółdzielni na 2022 rok.
  • Rozpatrzono wniosek o zmianę opłat za lokale w poszczególnych nieruchomościach od 01.05.2022 r.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu o zatwierdzenie wstępnego członkowskiego kosztu budowy 1 m² p.u. mieszkań w planowanych do realizacji wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy ul. Strobanda 12c i ul. Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR w Toruniu.
  • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
  • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.
Protokół nr 665 Protokół nr 667