Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 667

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 23.02.2022 r.

 • Przyjęto protokół nr 666 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 21.01.2022 r.
 • Zapoznano się z wynikami lustracji pełnej za lata 2018-2020.
 • Omówono projekt zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK.
 • Rozpatrzono wniosek o zmianę opłat za lokale w poszczególnych nieruchomościach od 01.05.2022 r.
 • Rozpatrzono wniosek Zarządu o zatwierdzenie wstępnego członkowskiego kosztu budowy 1 m² p.u. mieszkań w planowanych do realizacji wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy ul. Strobanda 12c i ul. Watzenrodego 24 na Osiedlu JAR w Toruniu.
 • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej, w tym
  • powołano Komisję doraźną ds. organizacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK
 • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu, w tym
  • wysłuchano informacj Zarządu w sprawie uwarunkowań prawnych dotyczących zwołania Walnego Zgromadzenia w roku 2022.
Protokół nr 666 Protokół nr 668