Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 668

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 02.03.2022 r.

 • Przyjęto protokół nr 667 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.02.2022 r.
 • Zapoznano się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności SM KOPERNIK za rok 2021 (bez Sprawozdania biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021).
 • Ustalono
  • podział Walnego Zgromadzenia na części,
  • liczbę Zebrań Członków poprzedzających Walne Zgromadzenie
  • zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia oraz w Zebraniach Członków
 • Rozpatrzono wniosek Zarządu o korektę zakresu rzeczowego remontu balkonów w budynku Długa 49-49e.
 • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
 • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.
Protokół nr 667 Protokół nr 669