Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 670

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 13.04.2022 r.

 • Przyjęto protokół nr 669 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.03.2022 r.
 • Zatwierdzono wniosek Zarządu o zmianę wysokości opłat mieszkaniowych za energię elektryczną z mocą obowiązywania od dnia 01.05.2022 r.
 • Zatwierdzono wniosek Zarządu o zmianę wysokości opłat mieszkaniowych za podgrzanie wody z mocą obowiązywania od dnia 01.05.2022 r.
 • W oparciu o przeprowadzone badanie biegłego rewidenta, zatwierdzono sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za rok 2021.
 • Rozpatrzono wniosek Zarządu o korektę planu remontów na rok 2022.
 • Przyjeto do wiadomości treść listu polustracyjnego wraz z zaleceniami z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” za lata 2018-2020.
 • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej, tym:
  • przyjęto plan Pracy Rady Nadzorczej
  • dokonano wyborU trzech przedstawicieli Rady Nadzorczej do składu Komisji Skrutacyjnej do dokonania obliczenia wyników głosowania w formie pisemnej uchwał przez Walne Zgromadzenie wszystkich Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu przeprowadzonego w dniach 9-11 maja 2022 r.
 • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.
Protokół nr 669 Protokół nr 671