Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 671

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 25.05.2022 r.

  • Przyjęto protokół nr 670 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 13.04.2022 r.
  • Zapoznano się z informacją Zarządu o działalności Spółdzielni w I kwartale 2022 r.
  • Zatwierdzono wniosek Zarządu o zmianę od 01.07.2022 r. wysokości miesięcznych opłat za dzierżawę terenu pod garaże blaszane o charakterze tymczasowym.
  • Zatwierdzono wniosek Zarządu o zmianę od 01.07.2022 r. wysokości miesięcznych opłat za dzierżawę terenu pod pawilony o charakterze tymczasowym.
  • Zapoznano się z informacją Zarządu o przebiegu i wyniku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nad określonymi uchwałami przez Walne Zgromadzenie.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu o korektę planu remontów na rok 2022.
  • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
  • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.
Protokół nr 670 Protokół nr 672