Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 674

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 23.08.2022 r.

  • Przyjęto protokół nr 673 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20.07.2022 r.
  • Przyjęto informację Zarządu z działalności Spółdzielni w I półroczu 2022 r.
  • Wysłuchano stanowiska Zarządu w dotyczącego opinii prawnej sporządzonej na zlecenie Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu o korektę planu remontów na rok 2022.
  • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
  • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.
Protokół nr 673 Protokół nr 675