Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 675

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 21.09.2022 r.

  • Przyjęto protokół nr 674 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.08.2022 r.
  • Podjęto uchwałę w sprawie składu ilościowego członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu.
  • Zatwierdzono Aneks nr 1 do Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu i przyjęto jego tekst jednolity.
  • Zatwierdzono Regulamin wynagradzania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu o korektę planu remontów na rok 2022.
  • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
  • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.
Protokół nr 674 Protokół nr 676