Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 677

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 25.11.2022 r.

  • Przyjęto protokół nr 676 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26.10.2022 r.
  • Rozpatrzon wniosek Zarządu o zatwierdzenie planowanych kosztów administracji i zarządzania na rok 2023.
  • Wysłuchano informacji Zarządu o działalności Spółdzielni w okresie trzech kwartałów 2022 r.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu o korektę planu remontów na rok 2022.
  • Rozpatrzono projekt planu remontów na 2023 rok.
  • Zaaceptowano zmianę wysokości opłat mieszkaniowych za podgrzanie wody z mocą od 01.12.2022 r.
  • Przedstawiono protokół komisji powołanej w sprawie projektu regulaminu wynagradzania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu oraz podjęto stosowną uchwałę w sprawie przyjęcia tegoż regulaminu.
  • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej, w tym ustalono harmonogram pracy Rady Nadzorczej na rok 2023.
  • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.
Protokół nr 676 Protokół nr 678