Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 678

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 14.12.2022 r.

  • Przyjęto protokół nr 677 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.11.2022 r.
  • Rozpatrzono wniosek Zarządu o zmianę opłat za tablice informacyjno-reklamowe w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK, obowiązującą od dnia 01.01.2023 r.
  • Zatwierdzono Regulmnin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki cieplnej i ustalania opłat za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody użytkowej dla mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu.
  • Rozpatrzono sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
  • Rozpatrzono sprawy i wnioski indywidualne Członków Spółdzielni oraz Członków Zarządu.
Protokół nr 677 Protokół nr 679