Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 1

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 03.01.2022 r.

  • Zaakceptowano budżety i projekt wysokości stawek na poszczególne nieruchomości na rok 2022. Materiał ten zostanie przedstawiony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 19.01.2022 r. z wnioskiem Zarządu o jego zatwierdzenie.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 60/2021 Protokół nr 2