Menu Zamknij
Decyzje i uchwały Organów Spółdzielni

Protokół nr 2

z posiedzenia Zarządu SM KOPERNIK w Toruniu odbytego w dniu 05.01.2022 r.

  • Postanowiono ograniczyć liczbę uczestników półkolonii zimowych w 2022 roku do jednej grupy w każdym tygodniu.
  • Zatwierdzono procedurę postępownia przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy wymiany okien drewnianych na okna z PCV na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach ogólnodostępnych w budynkach przy ul. Rybaki 28-28c, 30-32b.
  • Zatwierdzono procedurę postępowania przetargowego dla potrzeb wyłonienia wykonawcy nowego pokrycia papą termozgrzewalną wierzchniego krycia wraz z robotami towarzyszącymi na budynku przy ul. Łąkowej 2-12.
  • Zadecydowano o spisaniu w pozostałe przychody operacyjne kwoty 1010,27 zł będącej różnicą w opłatach pozostałych po zbyciu lokali na rynku wtórnym.
  • Zapoznano się z przygotowanymi przez Dział Spraw Członkowskich:
    • zestawieniem osób zarejestrowanych w rejestrze członków Spółdzielni w dniach od 29.12.2021 r. do 04.01.2022 r. w związku z nabyciem lokalu;
    • zestawieniem osób skreślonych z rejestru członków Spółdzielni w dniach od 29.12.2021 r. do 04.01.2022 r. w związku ze sprzedażą lokalu, darowizną lub zgonem.
  • Przyjęto do wiadomości informację o stanie środków na rachunkach bankowych Spółdzielni w dniu 05.01.2022 r.

Ponadto Zarząd rozpatrywał indywidualne sprawy członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami. Podjęte decyzje zawierają dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Protokół nr 1 Protokół nr 3